Το 1989 με πρωτεργάτη τον κύριο Γεώργιο Κορασίδη ιδρύθηκε Ομοσπονδία εξωραϊστικών Συλλόγων Κινέττας Μεγάρων Αττικής με την ονομασία: «Ένωση Νομίμως Αναγνωρισμένων Συλλόγων Κινέττας Μεγάρων».

       Στην ανωτέρα Ομοσπονδία δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι Εξωραϊστικοί,  Μορφωτικοί και Πολιτιστικοί Σύλλογοι ολόκληρης της περιοχής Κινέττας Μεγάρων Αττικής οι οποίοι λειτουργούν νόμιμα. 

       Σκοπός της Ομοσπονδίας είναι η συνεργασία όλων των Συλλόγων της περιοχής για την καθολική και συντονισμένη ανάπτυξη όλης της περιοχής της Κινέττας.

       Η Ομοσπονδία εκπροσωπεί και συντονίζει τις ενέργειες των Συλλόγων για την επίτευξη των γενικότερων στόχων.

       Η Ομοσπονδία θα εκπροσωπεί τους Συλλόγους όπου αυτό είναι αναγκαίο για την εκτέλεση γενικών κοινωφελών, εξωραϊστικών, εκπολιτιστικών και κοινών έργων, τα οποία θα συντελούν στην ταυτόχρονη ανάπτυξη και πρόοδο όλων των Συλλόγων για την καλυτέρευση της ζωής των κατοίκων της περιοχής της Κινέττας.

       Η Ομοσπονδία συνδράμει και συμπαραστέκεται στις ενέργειες των Συλλόγων και μελών αυτής.

       Η Ομοσπονδία μεταξύ άλλων συνεργάζεται με οποιοδήποτε Σωματείο ή Σύλλογο ή οποιοδήποτε άλλο Φορέα ο οποίος επιδιώκει παρόμοιους σκοπούς και ενέργειες για την επίλυση γενικής φύσεως προβλημάτων και ζητημάτων που ενδιαφέρουν άμεσα ή έμμεσα την περιοχή της Κινέττας.

       Μεταξύ των ενδιαφερόντων της Ομοσπονδίας είναι η εγκατάσταση κοινών μέσων ενημέρωσης, διαμόρφωση παιδικών χαρών, κολυμβητηρίων κλπ,  η οργάνωση γενικών διαλέξεων, προβολών, θεατρικών παραστάσεων, οδικών εκδρομών, συνεστιάσεων, έκδοση εντύπων και άλλων πολιτιστικών, ψυχαγωγικών, πνευματικών εκδηλώσεων εν γένει, πέρα από αυτά που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τα καταστατικά των συλλόγων που συμμετέχουν στην Ομοσπονδία.

       Η θητείας της διοίκησης της Ομοσπονδίας είναι διετής.

       Διατελέσαντες Πρόεδροι της Ομοσπονδίας από την ίδρυση της μέχρι και σήμερα είναι οι:

  1. Κορασίδης Γεώργιος   1989 – 2002
  2. Χαλουλάκος Ιωάννης  2002 – 2006
  3. Περιφάνης Ιωάννης     2006 – 2012
  4. Δαλάκας Ευάγγελος      2012 – 2018
  5. Τσίρκας Πολύβιος         2018 – 2020
  6. Πρίφτη Μαργαρίτα       2020 –